Avrupa Birliği Projeleri ve Enocta

Avrupa Birliği (AB) ekonomik ve politik birliğin yanı sıra eğitime, araştırma-geliştirme çalışmalarına, bilim ve araştırmaya, kültürel entegrasyona da önem vermekte ve üyeleri için maddi destekli AB Programları ve Projeleri oluşturmuştur. Türkiye Aday ülke statüsü ile Avrupa Birliği fonlarından yararlanmaktadır. Kısa adı IPA olan Katılım Öncesi Mali Yardımlar Aracı ile Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecindeki reformlar ve bu yönde yapılan her türlü çalışma desteklenmektedir.  Türkiye, AB Programlarına 2002 tarihinde, Helsinki Zirvesi ile başlamıştır ve AB Programlarının çoğunu uygulayan bir ülkedir.

Türkiye 2007-2013 yılları arasında 9 Birlik Programına katılım sağlamıştır.

Bunlar:

 • Eğitim ve öğretim alanında “Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)”
 • Gençlik faaliyetlerini destekleyen “Gençlik Programı”
 • Rekabetçilik ve yenilik alanlarına destek sağlayan “Rekabetçilik ve Yenilik Programı”
 • Araştırma ve teknolojik yeniliklerin desteklenmesi için “ Çerçeve Programı”
 • Kültür faaliyetlerine destek sağlayan “Kültür 2013 Programı”
 • Avrupa Kültür Başkentleri Eylemi,
 • Sosyal Politika alanında gerçekleştirilen “Progress Programı”
 • Gümrük alanındaki işbirliğini destekleyen “Gümrükler 2013 Programı”
 • Vergi alanındaki işbirliğini destekleyen “Fiscalis 2013 Programı

olarak sıralanmaktadır.

Türkiye’nin 2014-2020 yılları arasında Birliğin oluşturduğu 22 programdan katılım sağlayacağı 6’sı ise şu şekilde sıralanmaktadır

 • Erasmus+ Programı
 • Ufuk 2020 Programı
 • İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı
 • Yaratıcı Avrupa Programı
 • Fiscalis 2020 Programı
 • Gümrükler 2020 Programı

Bu programlarla ilgili detaylı bilgilere Avrupa Birliği Bakanlığı web sitesinden ( link : http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=101&l=1 ) ulaşabilirsiniz.

Özellikle eğitim alanında Ar-Ge projeleri; bilimsel araştırmaları ve yenilikçilik faaliyetleri tek bir çatı altında toplayan Ufuk 2020 Programı ile desteklenirken, Birlik düzeyinde mesleki eğitim de dahil olmak üzere eğitim ve öğretimde işbirliği, hareketlilik faaliyetleri, dönemsel ortaklıklar ve gençlik faaliyetleri Erasmus+ programı ile desteklenmektedir. AB programlarından bireyler, işletmeler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları faydalanabilmektedir.

 

Hayat Boyu Eğitim Programı (LLP)

 

Enocta AB’nin desteklediği programlar içerisinde yerli ve yabancı ortaklar ile projeler geliştirmektedir. Eylül 2015 tarihinde kapanış konferansını gerçekleştirdiğimiz InTouch ICT projesi, Hayat Boyu Eğitim Programı (LLP) kapsamında fonlanan bir Leonardo Da Vinci, Yenilik Transferi Projesidir.

 

ict

 

Bilişim sektöründe verimliliği ve üretkenliği artırmak için İletişim, Ekip Çalışması, Planlama, Öğrenme ve Gelişim, Değişime Açık Olma, Yaratıcılık, Anlaşılabilirlik, Karar Verme, Yenilikçilik, Esneklik gibi becerilerin gelişiminin, oyun dinamikleri kullanılarak, mobil tabanlı oyunlaştırılmış e-öğrenme projesi gerçekleştirilmiştir. AB Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen projede Türkiye’den Enocta, TBV, Okan Üniversitesinin yanısıra İsveç, İtalyan ve Macar ortaklar yer almıştır.

 

15 yıldır elde ettiği e-öğrenme deneyimi ile Enocta, yenilikçi yaklaşımları desteklemek, inovasyonu ve rekabetçiliği artırmak için AB destekli Ar-Ge ve eğitim projelerinde yer alarak kurumların öğrenme kalitesi ve kurumsal gelişim seviyelerini yükseltmeyi hedeflemektedir.

 

Leave a reply:

İletişimde kalın, yenilikleri kaçırmayın!

Enocta ürün ve hizmetleri hakkında yenilikleri kaçırmamak ve blog yazılarımızı takip etmek için hemen kayıt olmanız yeterli.