Başarılı Bir E-öğrenme Projesinin Unsurları

startup-photos

E-öğrenme projelerinin başarıları, hiç şüphesiz eğitim gelişim profesyonellerinin son dönemlerde oldukça yakından takip ettiği en önemli konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye’deki E-öğrenme projelerinin 2000’li yılların başından bu yana kurumsal alandaki yapılanmasına baktığımızda, ihtiyacın ilk çıkış noktasının genel itibariyle özellikle dağınık yapıdaki kalabalık organizasyonların bilgiyi kısa sürede merkezi olarak dağıtmak olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle doğal olarak projelerin başarıları, sağladığı operasyonel maliyetlerden tasarruf üzerinden değerlendirilmiştir.

Oysa günümüze gelindiğinde eğitim teknolojileri, yukarıda sağladığı kaçınılmaz faydanın ötesinde, kurumların eğitim ve gelişim faaliyetleri içerisinde oldukça önemli, bütünleyici bir konumlamaya sahip olmaya başlamıştır. Özellikle öğrenme mimarisine odaklanan kurumlarda eğitim teknolojilerinin daha da stratejinin bir parçası olarak yapılandırıldığını görebiliriz.

Peki tüm bunların ışığı altında baktığımızda kurumlarda amacına ulaşan “Başarılı” addedilmiş e-öğrenme projelerinin ortak yönleri olarak karşımıza neler çıkmaktadır?

  • Kurum eğitim-gelişim stratejisinin belirlenmesi,
  • Öğrenme mimarisinin tanımlanması,
  • Üst yönetim desteğinin alınması,
  • İş sahibinin sponsorluğunun alınması ve her zaman işin içinde tutulması,
  • İşi destekleyecek KPI’lar belirlenmesi,
  • Ölçme yönteminin program tasarımının en başında belirlenmesi,
  • Her ihtiyaca göre özel yaklaşımın kurgulanması

gibi kriterleri sağlamış projelerin başarılı olduğunu görmekteyiz.

Kurumun eğitim-gelişim stratejilerinin belirlenmesi aslında eğitim ve gelişimin kurumun genel stratejilerine nasıl katkı sağlayacağının belirlenmesidir. Dolayısıyla eğitim teknolojilerinin eğitim ve gelişim çalışmaları içerisindeki rolünün de bu stratejinin bir parçası olarak yapılandırılması gerekmektedir.

Öğrenme mimarisi kavramı son derece önemlidir. Bu, kurumun öğrenme ile ilgili ihtiyaçları, stratejileri ve kullanacağı yöntemlerinin tamamını kapsayan bir yol haritasıdır. Bu harita;

  • Kurumun problemlerini çözerken nasıl ele alacağı,
  • Problemin çözümünde ne tür yöntemler kullanacağı ve
  • Hangi yaklaşımı benimseyeceğine dair eğitmen, tasarımcı ve yöneticilere yol göstermelidir.

Üst yönetimin desteği, projelere inancı, sonrasında da projelerin iş kolu tarafından sahipliğinin önemi zaten projelerin başlaması ve sürdürülebilir olmasında en önemli kriter olarak karşımıza çıkmaktadır.

Her ihtiyaca yönelik özel yaklaşımların belirlenmesi bunu göre yapılandırılacak olan ölçme değerlendirme yönetimine karar verilmesi oldukça kritiktir.

Basarili-e-ogrenme-projelerinde-unsurlar
*Bersin & Associates Enterprise Learning Framework (part of the HILO research)

Ancak işi destekleyecek Anahtar performans göstergelerinin belirlenmesi (KPI), projelerin başlangıcındaki kurguda, projenin devamındaki takipte ve sonrasındaki ölçümlemede karşımıza çıkan en önemli konudur. Buna rağmen halen günümüz kurumsal projelerinde doğru kriterlerin belirlenmesi, takibi ve ölçümlemesinde sıkıntılar yaşandığını görmekteyiz.

Doğru performans kriteri nedir? Neye göre belirlenir? Nasıl takip edilmelidir? Gibi  soru ve başlıkları başlı başına bir paylaşım içerisinde tartışıyor olacağız…

İletişimde kalın, yenilikleri kaçırmayın!

Enocta ürün ve hizmetleri hakkında yenilikleri kaçırmamak ve blog yazılarımızı takip etmek için hemen kayıt olmanız yeterli.