Değişen ve Gelişen Dünya’da Kurumsal Hafızanın Önemi

Hız… Akış… Özellikle internetin artık bir temel hak konumuna gelmesi ve aktarım hızlarının inanılmaz boyutlara ulaşması ile hayat daha da tempolu hale geliyor. Bugün 5G teknolojileri, Gbps seviyesinde internet hızları, 4K çözünürlüğünde oyun ve film akışları ve yüksek kaliteli müzik yayınları, artık aşina olduğumuz şeyler. 

Çağın bu temposunu yakalayamayanlar ve/veya akıntıya kürek çekenler ise bu hıza kapılıp sürüklenmeye mahkum. Bu noktada kurumsal hafızanın hızla aktarılması ve yeni içeriklerin kısa zamanda oluşturulması gibi konular karşımıza çıkıyor.

Fizikselden Dijitale

Bilgisayarların çoktan temel görevleri devraldığı ve üzerine bir de internet katmanının eklendiği iş dünyasında herkes ve her şey dijital ögelerin sunduğu avantajlardan istifade etmek adına yarışıyor. Şirketler bu hızlı dünyaya ayak uydurmanın yanı sıra, fiziksel belgelerini dijital ortama taşımak ve oluşan bu büyük veriyi kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde düzenlemek mücadelesi veriyor. Şirketlerin eski ve yeni bütün belgelere, planlara ve kayıtlara kolayca ulaşabilmesi, çalışma hızlarının artmasında ve odağın korunmasında büyük rol oynuyor. Şirket verilerinin fizikselden dijitale aktarılmış olması aynı zamanda kolay paylaşım imkanı sunuyor. 

Tozlu raflardan kaldırılan dosyaların içinde uzun arayışlar sonucu bulunan – belki de bulunamayan – belgeler artık iki tıkla açılıyor, saniyeler içinde paylaşılabiliyor. Şirketlerin verilerini dijital raflarda muhafaza etmesi bütün çalışma ağına hız kazandırıyor.

Yeni Jenerasyondan İş Arkadaşları

Bu hızlı dünyanın içine doğmuş yeni nesil, yavaştan şirketlerde önemli görevler almaya başlamış durumda. Bu noktada şirketlerin tüm departmanlarında halihazırda edinilmiş tecrübelerin yenilere hızla aktarılması her zaman olduğu gibi büyük önem arz ediyor. İnterneti doğal bir uzvu olarak ustalıkla kullanabilen ve kavrayabilen bu yeni iş arkadaşlarıyla çalışmak da onların temposuna ayak uydurma gibi becerileri gerektiriyor. Bugün pek çok fiziksel kaynak dijital çağın gençlerine sıkıcı, kullanışsız ve zor geliyor. Bu yeni çalışanlara tecrübe aktarımında ise teknolojinin kullanımı hayli önem arz ediyor. Hal böyle olunca kurumsal hafızanın korunması konusunda dönemin iletişim araçlarını, kolay anlaşılabilir ve akıcı kullanıcı arayüzlerini seçmek, bunlarla içerik oluşturmak ve bilgi paylaşımında bulunmak da aynı öneme sahip.

Kısa Zamanda Çok İş Başarmak

Bilgi 21. yüzyılda en önemli güç. İş dünyasının hızla değişen çehresinin bir getirisi olarak yepyeni girişimler, şirketler, çalışma alanları doğuyor ve rekabet giderek artıyor. Artmakla da kalmıyor, ivmeleniyor, hız kazanıyor. Tüm bu akış içerisinde şirketlerin kaybedecek zamanı artık yok. Bu yüzden şirket içi iletişim ve bilgi paylaşımının hız kazanması ve akıcılığı elzem. Şirket içi veri alışverişinde kullanılan pek çok araç ise yeterli verimliliği sağlamaktan uzak kalabiliyor ve ulaşılması gereken materyallerin kaybolması, uzun aramalar sonucu bulunması gibi sorunlar çıkabiliyor. Bu gibi kurumsal hafızanın kaybı sorunları da zaman zaman aynı işin tekrar tekrar yapılması, bazı materyallerin yeniden üretilmesi gibi hız kesici sonuçlar doğuruyor. Bu da ortalama hızın çok daha yüksek, hayatın çeyrek asır öncesinden kat kat hızlı aktığı bugünlerde doğal olarak hantallık kabul ediliyor. Şirketler bugün geçmişte aynı ayardaki işler için sahip olduğundan çok daha az vakte sahip, tabii imkanları da onları aynı ölçüde hızlandırmaya yönelik.

Her Kademeden Bilgi Aktarımı

Bu yepyeni dünyada şirketler de bir yandan kendilerini yeniliyor, gelişimlerine hız kazandırmaya çalışıyorlar. Online eğitim kadar şirket içi çalışanların bireysel tecrübelerini aktarmaları da şirketin kendi tecrübesinin üzerine katarak yol alması ve gelişmesi için olmazsa olmaz. Lakin çoğu zaman bireysel tecrübelere dair içerik hazırlamak zor ve zaman alıcı olabiliyor. İçerik hazırlamada kullanılacak programların karmaşıklığı, sağlıklı çalışmaması, günümüz dünyasına veya şirket sistemlerine yeterli uyumluluğu gösterememesi bir yanda dursun, çalışanların tecrübelerini kolay erişilebilir ve sınıflandırılmış halde sunma konusundaki becerisi de önem arz arz ediyor. Bu da bireysel tecrübenin paylaşılmasının, kurumsal hafızanın oluşturulmasının önünde bir engel olarak karşımıza çıkıyor. Her kademeden çalışanın bilgisini asgari ölçüde sistematik, anlaşılır ve kolay ulaşılır şekilde paylaşabilmesini sağlamak, bu deneyimlerin bir ortak kazanca dönüşmesine fırsat veriyor. Yepyeni tecrübelere yelken açan şirketler bu ortak enformasyon mirasının üzerine ekleyerek yükselme fırsatına sahip oluyorlar. Bu şirketler hızlı karar alıyor, verilerine hızla ulaşabiliyor, aradıklarını vakit kaybetmeden bulabiliyorlar. Ve ritme ayak uyduruyorlar.

Süreklilik ve Tutarlılık

Şirketlerin kurumsal hafızasını yani iç ve dış tüm kaynaklardan edindiklerini, çalışanlarının deneyimini ve kullanılabilecek her türlü bilgiyi dolaşımda tutmak, kurumsal hafızasını aktarım kolaylığı sağlamak aynı zamanda şirket değerlerinin sürekliliğine ve çağın gereksinimlerine göre kendini yenilemesine de katkıda bulunuyor. İşten çıkmalar, yeni elemanlar, tecrübesiz çalışanlar tüm bu ortak mirasa erişim kolaylığı sayesinde uzun vadeli sorunlar olmaktan çıkıyor. Tüm bu verimli kayıtlar ve bilgi alışverişleri uyum sağlama zorluğundan uzak, planlarında istikrarlı ve tutarlı hareket edebilen bir şirket oluşumuna yardımcı oluyor. Öte yandan şirketin her türlü dış ilişkisindeki imajını sağlamlaştırıyor. Şirket içi değişimlerin sebep olabileceği muhtemel gecikme veya kayıpları da ortadan kaldırıyor.

Kurumsal Hafızanızı Kontrol Altına Alın

Bu noktada iş kurumsal hafızayı kayıt altına almakta kullanılacak yöntemleri aramaya geliyor. Kurumsal Hafızanızı Kayıt Altına Alma Yöntemleri yazımızda bugünün teknolojilerini, şirketlerin hafızalarını dijital ortamda aktarma, depolama gibi konularda hangi araçları kullandığına değiniyoruz. Eğer kurumsal hafızanızı kontrol altına almak isterseniz, hemen göz atın.

2 comments On Değişen ve Gelişen Dünya’da Kurumsal Hafızanın Önemi

Comments are closed.

İletişimde kalın, yenilikleri kaçırmayın!

Enocta ürün ve hizmetleri hakkında yenilikleri kaçırmamak ve blog yazılarımızı takip etmek için hemen kayıt olmanız yeterli.