E-öğrenme Stratejisi Oluştururken İş Hedefleri ile E-öğrenmeyi Örtüştürmek

Eğitim taleplerinin değerlendirilmesinde kurumun iş hedefleri ve stratejilerinin anlaşılması ve göz önünde tutulması e-öğrenmenin başarısında büyük rol oynuyor.

İş hedeflerini tespit etmek

Balance Scorecard, yıllık raporlar, üç aylık raporlar, hissedar bilgilendirme toplantıları, operasyon raporları, makaleler, basın bültenleri, üst yöneticilerin yaptıkları konuşmalar, iç yazışma ve duyurular kurumun iş hedeflerini ortaya koyan dokümanlardır. Bu kaynaklar kullanılarak kurumun anahtar iş hedefleri öğrenilip , “Bana ne faydası var?” sorusunun cevabı karşılanabilecektir.

İş hedefini anlamak

İş ortağının “üzerinde etki yaratmak istediği iş gereksinimleri” ve başarı hedeflerinin somut (beklenen kar artışı, iyileşme oranı, verimlilik oranı vb.) değerleri iş hedeflerini anlamaya yardımcı olur.

Beklentileri yönetmek

Öğrenme çözümü hakkında iş ortağı doğru bilgilendirilerek, sunulabileceklere ilişkin beklenti yönetilmelidir. Öğrenme çözümü için raporlama ihtiyaçları ve ölçümleme planına da temel oluşturacak niceliksel hedefler belirlenmelidir.

Hedefleri belirlemede SMART Modeli kullanılabilir
S Specific/Net – Hedefleri belirli bir girişimle eşleştirmek.
M Measurable/Ölçülebilir – Ölçülebilecek hedefler koymak.
A Attainable/Ulaşılabilir – Hedeflere ulaşımı sağlayacak kaynaklara sahip olunduğundan emin olmak.
R Relevant/İlgili – Hedeflerin iş ortakları için değer içerdiğinden emin olmak.
T Timely/Tam zamanında – Makul bir zaman dilimi belirlemek.

Performans gereksinimlerini belirlemek

İş ortağının ihtiyaç duyduğu davranış değişiklikleri, e-öğrenme çözümünün hedeflerine ulaşmak için yapılacakları belirlemekte yol gösterir. Hedef kitlenin mevcut durumu ve ilerlemek için ihtiyaç duyulan performans gereksinimleri, açıkça belirlenmiş ve taraflarca anlaşılmış olmalıdır.

Öğrenme çözümünü hedeflerle örtüştürmek

Bir öğrenme çözümü tasarlamanın önemli kısmı, doğru içeriği hedef kitleyle eşleştirmektir. Seçilen yöntem, hedef kitlede erişilmek istenen beceri düzeyine göre ve kullanılan yaygın öğrenme biçimiyle uyumlu olmalıdır.

Kurumların eğitim ve gelişim ihtiyaçları için yeni nesil çözümleri tek bir çatı altında sunan, 20 yıllı aşkın sektör deneyimiyle Türkiye'nin ilk ve öncü eğitim teknolojileri firmasıdır.

Leave a reply:

İletişimde kalın, yenilikleri kaçırmayın!

Enocta ürün ve hizmetleri hakkında yenilikleri kaçırmamak ve blog yazılarımızı takip etmek için hemen kayıt olmanız yeterli.