Enocta, Kurumlarda Yetkinlik Yönetimine Neler Katıyor ?

Kurumlarda kişilerin çalıştıkları ya da çalışacakları pozisyona göre sahip olmaları gereken, “bilgi”, “birikim”, “tutum”, “davranış” ve “kabiliyet”lerin, yani aslında “yetkinlik”lerin önemini artık hepimiz biliyoruz. Bu yazıda Enocta olarak verdiğimiz hizmetlerle ve eğitimlerimizle, kurumlarda yetkinlik süreçlerine nasıl maksimum faydalı katkılar yaptığımızı paylaşmak istiyoruz.

 

Enocta’nın Kurumsal Yetkinlik Yönetimine Katkıları

Enocta Eğitim Mimarisi içerisinde yer alan “Enocta Eğitim Platformu” ve “Enocta Eğitim Kataloğu” bütünüyle kurumların yetkinlik yönetimlerine katkı amacıyla geliştirilmiştir. 1998’den bu yana işbirliği içerisinde olduğumuz büyük ve kobi ölçekli kurumların Enocta’ya bu anlamda katkıları küçümsenemeyecek ölçüdedir.

 

Enocta Eğitim Platformu, yetkinliklerin geliştirilmesi ve takibi için;

 • Kurum içerisindeki tüm e-eğitim etkinliklerinin yürütülmesini,
 • Eğitim tanımlarının yapılmasını,
 • Personel tanımlarının yapılmasını,
 • Eğitimlerin personellere atanmasını,
 • Sınavların yapılabilmesini,
 • Eğitim ve sınav katılım kurallarının belirlenebilmesini,
 • Eğitimler içerisinde puan toplayarak eğitim takibindeki başarının belirlenebilmesini,
 • Eğitim ile sınav taraflarında katılım ve başarı durumlarının netleştirilmesini,
 • Yürütmeye, takip etmeye ve raporlamaya yarayan sistemdir.

 

Enocta Eğitim Kataloğu, farklı yetkinliklerin oluşması için;

 • “Konu Uzmanları” tarafından yazılmış içeriklerin “Eğitim Teknologları” tarafından senaryolaştırılıp e-eğitim içeriği haline getirilmesi,
 • Grafiker ve illüstratörler tarafından grafik çizim ve karakterlerin oluşturulması,
 • Yazılımcılar tarafından canlandırmaların, animasyonların oluşturulması,
 • Uzman seslendirmeciler tarafından eğitim seslendirmelerinin tamamlanması ile vücuda gelen yetkinlik eğitimlerinden oluşmaktadır.

 

Enocta Kataloğu’nda yer alan Profesyonel Gelişim Eğitimleri;

49% oranında “Çalışanlar”, 34% oranında “Orta Düzey Yöneticiler”, 17% oranında “Üst Düzey Yöneticiler” için tasarlanmış içerikleri barındırmaktadır (bkz Şekil E.1).  Hem “Çalışanlar” hem de “Orta Düzey Yöneticiler” için ya da hem “Orta Düzey Yöneticiler” ve hem de “Üst Düzey Yöneticiler” için tasarlanmış eğitim içerik parçaları da bulunmaktadır.

 

Yetkinlik Eğitimleri
Yetkinlik Eğitimleri

 

Kurumlarda çalışan personelin organizasyondaki yeri ile uyumlu yetkinlik eğitimlerini geliştirirken, eğitim içeriklerinin çalışılan departman bazında da etkili olmasına özen gösteriyoruz.

 

 

Departman Bazında Yetkinlikler
Departman Bazında Yetkinlikler

 

Yetkinlik Yönetim Algoritması içerisinde, kurumların “Çalışanın Organizasyondaki Yeri” ve “Departmanı” haricinde “Edinilmesi Gereken Yetkinlikler” bazında da süreci hızlandırıcı çalışmalara ihtiyaç duyduklarını biliyoruz. Buradan hareketle örneğin “İlişki Kurma” ile ilgili en az 40, “Sonuç Alma ve Sonuç Odaklılık” ile ilgili en az 35, “Etki Yaratma ve İkna Etme” hakkında 40’a yakın, “Sözlü İletişim ve Dinleme Becerileri” kapsamında 35’den fazla eğitim içeriğimiz bulunmakla birlikte genel olarak yetkinlik bazlı eğitim içeriklerimiz için aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz.

 

 

Eğitim İçeriği Sayıları
Eğitim İçeriği Sayıları

 

Birlikte çalıştığımız kurumlarda: “Enocta Eğitim Platformu ve Enocta Katalog Eğitimleri” hangi aşamalarda kullanılabiliyor:

 • Kurumsal Eğitim Planlama
 • İşe Alım
 • Performans Yönetimi
 • Terfi

 

Kurumların eğitim ve gelişim ihtiyaçları için yeni nesil çözümleri tek bir çatı altında sunan, 20 yıllı aşkın sektör deneyimiyle Türkiye'nin ilk ve öncü eğitim teknolojileri firmasıdır.

İletişimde kalın, yenilikleri kaçırmayın!

Enocta ürün ve hizmetleri hakkında yenilikleri kaçırmamak ve blog yazılarımızı takip etmek için hemen kayıt olmanız yeterli.