İş hedefleriniz ile e-öğrenmeyi örtüştürün.

Küresel pazar ve iş gücünün demografik özelliklerinde ortaya çıkan değişimler, “İnsan” sermayesini rekabette farklılık yaratacak bir unsur olarak geliştirme ihtiyacını arttırmaktadır. Eğitim konusundaki beklentiler hiç günümüzdeki kadar fazla olmamıştır. Endüstrideki gelişmelere hızlı şekilde uyum sağlayabilen şirketler kendilerine, rekabet avantajı ve daha büyük bir pazar payı sağlamaktadırlar. Sağduyu sahibi eğitim yöneticileri, eğitim yatırımlarını masraf değil, stratejik sonuç almaya yönelik bir yatırım olarak görmektedirler.

 

Bu yazı farklı kurumların deneyimlerinden derlenen düşünce ve tekniklerden oluşmakta olup, iş önceliklerini desteklemeye yönelik eğitim ihtiyaçlarını tespit etmeye, bu ihtiyaçlara uygun çözümler oluşturmaya ve sonuçları ölçmeye yönelik yöntemler sunmaktadır.

 

Bu uygulamaların önemi ise eğitim stratejilerinin, işletmelerin üretkenliğinde ciddi kazanımlar doğurmasıdır. SkillSoft’un Öğrenme Gelişimi Modeli bu süreci birbirini takip eden beş aşama halinde işler.

 

1.AŞAMA : Tamamlayıcı / Öğrenmenin Başlatılması

2.AŞAMA :Hedeflenmiş / Öğrenmenin Yönetimi

3.AŞAMA :Stratejik / Öğrenmenin hazırlanması

4.AŞAMA :Sistematik / Öğrenmenin Entegrasyonu

5.AŞAMA :Optimize / Kurum Çapında Öğrenme

 

 

Yaklaşımın ilk iki aşaması e-öğrenmenin veriminin arttırılmasını ve daha fazla kullanıcıya ekonomik bir şekilde ulaşılmasını hedefler. Bu noktada formal eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına odaklanılır.

 

Üçüncü aşamada bir kırılma gerçekleşir ve kurum yönetimi iş odaklı eğitimin artan potansiyelinin farkına varır. İş başında gerçekleşen informal öğrenmenin etkisi tanınır. Eğitim birimi performansa yönelik programlara ve işe dair stratejik yeterliliklerin geliştirilmesine yoğunlaşır. Bu aşamanın başarıyla tamamlanabilmesi için eğitim biriminin; öğrenmenin etkisini yönlendirme ve hedeflerle örtüştürme amaçlı uygulamaları belirlemeye başlaması gerekmektedir.

 

Öğrenme Gelişim Modeli’nin dördüncü ve beşinci aşamalarına ulaşan şirketler ise ileri düzeyde bir kurumsal üretkenliği tecrübe ederler. Bu aşamada artık performans artışının miktarı, formal ve informal öğrenmenin harmanlanması ve işe etkilerinin ölçümlenmesine odaklanılır.

 

Eğitim uzmanlarından mali bilançoları kusursuz şekilde analiz etmeleri beklenmeyebilir ancak şirket hedeflerini ve şirketin kendisini nasıl değerlendirdiğini anlamaları önemlidir.

 

Bir öğrenme çözümü, işin amacıyla nasıl ilintilidir? Öğrenme çözümleri bir iş hedefine bağlı olarak belirli bir performans beklendiğinde ortaya çıkar. İş ortaklarıyla birlikte performans hedeflerini belirleyen eğitim uzmanları, gereken beceri ve yetkinlikleri tespit eder. Öğrenme çözümleri bu tespitlere göre hedeflerle örtüştürülebilir.

 

Eğitim uzmanlarının yapması gereken, iş dünyasına öğrenmenin gücünü göstermektir. Performans üretimi, eğitim uzmanları tarafından şu yöntemlerle sağlanabilir:

 

İş hedeflerini tespit edip iş ortaklarıyla çalışın! CEO’lar kurumların vizyonlarını oluşturur. Yönetici kadrolar vizyonu farklı rollere ayırarak, hedeflere ulaşmada kullanılacak stratejileri belirler, bölüm liderleri de CEO tarafından onaylanan bu stratejileri girişimlere çevirir. Girişimler etkili olursa hedeflere ulaşılır ve şirketin vizyonu ortaya konmuş olur. İşte bu aşamada bölüm yöneticileri eğitim uzmanlarından eğitim taleplerinde bulunurlar. Eğitim taleplerinin karşılanması,eğitim kullanım oranlarını geçici olarak arttırsa da uzun vadede fark yaratacak bir performans yaratmayabilir. Bu sebeple eğitim taleplerinin değerlendirilmesinde büyük çaplı iş hedeflerini anlamaya yönelik sorular sorulmalıdır.

 

 

İş hedeflerini tespit edin! İş hedeflerini bilmek çoğunlukla kolaydır. CEO’nuzun bir konferansla piyasaya yeni ürün ailenizi süreceğini söylemesi, satıştan sorumlu yöneticilerin iş gücünde kısıntıya gidileceğini açıklaması…vb. Ancak bunların yanında hedefleri belirlemede yardımcı olacak başka kaynaklar da vardır. Bunlar yıllık raporlar, üç aylık raporlar, hissedar bilgilendirme toplantıları, operasyon raporları, makaleler ve basın bültenleri, iç yazışma ve duyurular olarak sıralanabilir. İş ortağınızın size başvurmasından önce bu kaynakları kullanarak kurumunuzun anahtar iş hedeflerini öğrenmeniz çok önemlidir. Toplantıya hazırlanırken iş ortağınızın “Bana ne faydası var?” sorusunu karşılayabilmeniz yararlı olacaktır.

 

İş hedefini anlayın! İş ortaklarınızla görüşürken cevabını aradığınız öncelikli soru “Nasıl bir eğitim gerekli?” değil “Üzerinde etki yaratmak istediğiniz iş gereksinimleri neler?” olmalıdır. Toplantıya işin gereksinimlerini anladığınıza dair teyit alarak başlayın, sonra da iş ortağınıza başarı hedefinin niceliğine dair sorular sorun.(Kar artışı? Nasıl bir iyileşme? İş kaybında düşüş miktarı?)

 

Beklentileri yönetin! İş ortağınız öğrenme çözümü için bir sene beklemek istemeyecektir. Düzgün bir öğrenme çözümünün de bir ayda sağlanması gerçekçi bir bekleyiş sayılmaz. Sunabileceklerinize dair beklentiyi sizin yönetmeniz gerekir.

İş hedefi ve beklenen etkisi hakkında bilgi sahibi olduktan sonra öğrenme çözümü için hedefler saptamak gerekecektir. Bu hedefler raporlama ihtiyaçlarınızı ve ölçüm planınızı belirleyeceğinden niceliksel olmalıdır. Hedefleri belirlemede SMART Modeli’ni kullanabilirsiniz.

 

  • S Specific/Net – Hedefleri belirli bir girişimle eşleştirin.
  • M Measurable/Ölçülebilir – Ölçebileceğiniz hedefler koyun.
  • A Attainable/Ulaşılabilir – Hedeflere ulaşmanızı sağlayacak kaynaklara sahip olduğunuzdan emin olun.
  • R Relevant/İlgili – Hedeflerin iş ortaklarınız için değer içerdiğinden emin olun.
  • T Timely/Tam zamanında – Makul bir zaman dilimi belirleyin.

 

Performans gereksinimlerini belirleyin! Buraya kadar iş hedeflerini anlamaya ve hedef belirlemeye odaklandık, şimdi hedeflere ulaşmak için yapılacakları belirleyebilecek noktadayız.

İhtiyaç duyulan davranış değişikliklerini belirlemek için iş ortağınızla tekrar görüşün. Hedef kitlenizin şu anda nasıl davrandığını tespit edip, ilerlemek için hangi performans gereksinimlerinin olduğunu netleştirin. Gereken performans açıkça belirlenmiş ve taraflarca anlaşılmış olmalıdır.

Not: Gerçekçi performans, ideal performanstan büyük oranda farklı olabilir. Bu durumda sonuç almak için ideal performansa ulaşmak şart değildir.

 

 

Öğrenme Çözümünü Hedefleriniz ile Örtüştürün! Bir öğrenme çözümü tasarlamanın önemli kısmını doğru içeriği hedef kitleyle eşleştirmek oluşturur. Seçtiğiniz yöntem, erişmek istediğiniz beceri düzeyine uygun olmalı ve içeriğin katılımcılara aktarılma yöntemi hedef kitleye uygulanan yaygın öğrenme biçimiyle uyumlu olmalıdır.

 

 

Bu yazı, SkillSoft Sadakat Stratejileri Küresel Yöneticisi KIERAN KING’in kaleme aldığı “Öğrenmeyi Yönlendirmeye, Hedeflerle Örtüştürme ve Ölçmeye Yönelik Uygulama Örnekleri” başlıklı raporundan derlenmiştir.

Kurumların eğitim ve gelişim ihtiyaçları için yeni nesil çözümleri tek bir çatı altında sunan, 20 yıllı aşkın sektör deneyimiyle Türkiye'nin ilk ve öncü eğitim teknolojileri firmasıdır.

İletişimde kalın, yenilikleri kaçırmayın!

Enocta ürün ve hizmetleri hakkında yenilikleri kaçırmamak ve blog yazılarımızı takip etmek için hemen kayıt olmanız yeterli.