Neden Mobil Öğrenme?

Günümüz teknolojik gelişim hızının “Teknoloji Tusunamisi” olarak adlandırılması hiç şüphesiz oldukça anlamlı. Zira teknoloji büyük bir hızla ve dalga dalga hayatımıza her gün daha da derinlemesine girmeye devam ediyor. Her geçen gün yeni mobil cihazlar yeni özellikleriyle kullanıma sunuluyor.

Yapılan araştırmalarda (IDC World Wide Mobile PhoneTracker) 2013 yılı 2. çeyreğinde 432 milyon mobil telefon satıldığı görülmekte. Bu sayının %55’ini akıllı telefonlar oluşturuyor. Geçtiğimiz yılın 3. çeyreğine göre akıllı telefon kullanım oranlarının %52,3 büyüdüğü de yine aynı araştırma sonuçları arasında yer alıyor.Türkiye’ye baktığımızda ise, Türkiye’de yaklaşık 11 milyon kişinin akıllı telefon, 7 milyon kişinin de tablet bilgisayar kullandığını görmekteyiz (Our Mobile Planet).

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu da, mobil araçlar ile internet erişiminin yılda ortalama %10 civarında bir büyüme gösterdiğini bildiriyor.ASTD’nin (American Society for Training and Development) 2012 yılı sektör araştırmasına göre, 2010 yılında % 0,4 olan mobil cihazlarla eğitim sunma oranı, 2012 yılında, 3 kattan fazla artarak %1,4’e yükselmiştir. ASTD’nin aynı raporuna göre, mobil cihazlarla erişilebilen eğitim miktarı ise %28. Bu da kurumların, artan hızda mobil eğitimler sunduğunun ve çalışanların da artan hızda tüketmeye başladığının önemli bir göstergesidir.

 

Peki kurumlarda kaçınılmaz hale gelecek olan mobil öğrenmenin doğru konumlanması ve amacına ulaşması için neler öne çıkıyor ve kurumları neler bekliyor?
Mobil Öğrenme Nedir?

Hiç şüphesiz mobil öğrenme dendiğinde ilk akla gelen kurum çalışanlarının eğitim ve gelişimlerini destekleyecek materyallere mobil cihazlardan erişebilmesidir. Böylece çalışanlar her zaman her yerde ihtiyaç duyduğu bilgiye erişebilmektedirler.

Burada önemli noktalardan biri mobil öğrenmenin henüz gelişim aşamasında olduğudur. Süreç belli ihtiyaçlar doğrultusunda öne çıkmakta ve gelişmektedir. Oluşacak yeni ihtiyaçlar doğrultusunda gelişmeye devam edecektir.
Mobil Öğrenmenin Sağladığı Avantajlar

 
Her Yerden Öğrenme
Mobil öğrenmeyi ön plana çıkaran en önemli unsurlardan biri kullanıcının teknik olarak her yerde öğrenme içeriğine ulaşmaya hazır olmasıdır. Bu bir avantaj olarak kullanılarak, kullanıcının bulunduğu konuma göre, ihtiyacı olan bilgiye ulaşmasını sağlayacak tasarımlar yapılabilir. Böylece ihtiyaç duyulduğunda hızla ulaşılabilen bilgi, hemen kullanıldığı için de kalıcı olur.
Birbirinden Öğrenme
Akıllı telefonlar, sosyal paylaşım araçlarına erişimde kullanıcıların en çok tercih ettikleri araçlardır. Özellikle, mobil internet erişiminin giderek arttığı ve kurumlarda çalışanların birbirinden öğrenmesine önem verilen bu dönemde mobil platformlardan erişilebilen kurumsal sosyal ağları öğretim tasarımının içerisine dâhil etmek ve kullanıcıların her an her yerde birbirleri ile etkileşime geçmelerini ,birbirlerinden öğrenmelerini sağlamak oldukça anlamlı olabilir.
İçerik Tasarlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Tablet ya da akıllı telefonda sunulan içeriklerin karşı karşıya kaldıkları en ciddi engellerden biri, bu tür içerikleri alırken kişilerin dikkatinin dağılmasıdır. Bu açıdan kıyaslandığında, işlevsel özelliklerinden dolayı, akıllı telefonlar tabletlere göre, dikkat dağınıklığıyla baş etmede biraz daha fazla çaba isteyen cihazlardır. Dolayısıyla bu cihazlardan içerik sunulmasında bu içeriklerin kullanıcıların dikkatlerini toplayacak, önemli noktaları kaçırmalarını engelleyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.
Akıllı telefonlar ve tabletler düşünüldüğünde, hemen hemen aynı işlevleri gerçekleştirebildikleri halde, aslında çok önemli olan bir fark içermektedirler.  Aralarındaki en önemli fark, ekran boyutlarıdır. Bu da yapılacak içeriğin tasarımında göz önünde bulundurulması gereken önemli bir konudur.
Bu anlamda, öğretim tasarımı açısından tabletler her zaman bir adım öne çıkmaktadır. Ekran boyutunun büyümesi daha zengin tasarımlar ortaya koymaya olanak sağlamaktadır.

 

Hangi İhtiyaçlarda Etkin Kullanılabilir?
Mobil öğrenmenin öne çıktığı eğitim ve gelişim programlarının ağırlıklı olarak satış yönetimi ve yönetici programları olduğunu görmekteyiz. Satış ekiplerinin sürekli sahada olması gerekliliği onlarla bilgi paylaşımı noktasında mobil yöntemleri ön plana çıkarmaktadır. Öte yandan yöneticilerin yoğun iş hayatları içerisinde gelişimleri açısından mobil araçların kullanımı kaçınılmaz hale gelmiştir.
Söz konusu projelerde bir yandan performans destekleyici içerikler sunulurken bir yandan hatırlatıcı ve pekiştirici amaçlı içerikler de paylaşılmaktadır.
o Performans Desteği
 Ürün bilgilendirme
 Bilgi havuzuna erişim
o Pekiştirmeler
 Kısa okuma materyalleri
 Sunumlar
 Videolar
 Ses Dosyalar
 Çalışanların ürettiği ve paylaştığı bilgiler (sosyal öğrenme)
o Hatırlatma ve Notlar
o Sınav ve Değerlendirme Anketleri
Mobil Öğrenme, Mevcut Eğitim ve Gelişim Stratejilerinizle Ne Kadar Uyumlu?
Bu konuyu netleştirebilmek için kurumun yanıtlaması gereken bazı sorular bulunmaktadır.

 
o Kurumunuzda yapılandırılmış bir öğrenme kültürü var mı?
Hiç şüphesiz kurumda yapılandırılmış bir eğitim sistemi varsa mobil öğrenmeyi konumlandırmak çok daha kolay olacaktır. Kurum,  e-öğrenme ya da karma eğitim programlarının henüz başlangıç aşamasındaysa mobil öğrenmeyi bu yapıda kurgulamaya çalışması karışıklığa neden olabilir.

 
o Sistemleriniz mobil öğrenmeyi destekliyor mu?
Bugün kurumların kullanmış oldukları eğitim yönetim sistemleri mobil öğrenme fonksiyonlarını içermiyor olabilir. Ancak bu, desteklemeyecek anlamına gelmemeli. Mevcut yapılar mobil öğrenme platformlarıyla yapılacak çalışmalarla entegre edilebilir.

 
o Tüm eğitim ve gelişim faaliyetlerinde belirlenmiş hedefleriniz nedir?Eğer kurumunuz mobil öğrenmeyi bazı kısa bilgilendirme programları için kullanıyorsa söz konusu projenin faydası kısıtlı olacaktır. Oysa ileri seviyede yapılandırılmış ve hedefleri olan eğitim ve gelişim programlarınız varsa ihtiyaçlara yönelik formal ya da informal oldukça zengin eğitim materyallerini karma bir biçimde sunabilirsiniz demektir. Mobil Öğrenme de hiç şüphesiz bunun önemli bir parçası olacaktır.

 
o Çalışanlarınız yeni mobil teknolojilere ne kadar aşina?
Çoğu yetişkin, akıllı telefon olsa bile cep telefonlarını sadece telefon etmek amacıyla ya da birkaç  fonksiyonunu kullanıyor. Bu yetişkinler, tabletleri de ağırlıklı olarak mail okumak ve cevaplamak için kullanmaktalar. Mobil cihazların, kurumunuzda kullanım alışkanlıkları ve “bilgi” edinmekamacıyla kullanılıp kullanılmadığı, mobil öğrenmenin etkinliği açısından oldukça kritik.

Kurumların eğitim ve gelişim ihtiyaçları için yeni nesil çözümleri tek bir çatı altında sunan, 20 yıllı aşkın sektör deneyimiyle Türkiye'nin ilk ve öncü eğitim teknolojileri firmasıdır.

Leave a reply:

İletişimde kalın, yenilikleri kaçırmayın!

Enocta ürün ve hizmetleri hakkında yenilikleri kaçırmamak ve blog yazılarımızı takip etmek için hemen kayıt olmanız yeterli.