Tek Noktadan Eğitim Yönetimi

Tek noktadan eğitim yönetimi aslında bugünün konusu değil. Bu konu başlangıçta sınıf eğitimleri operasyonlarının yönetim, bütçeleme ve takibinin tek noktadan yapılabilmesi beklentisiyle özellikle eğitim profesyonelleri açısında oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıktı.

Zaman içerisinde eğitim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte söz konusu ihtiyaç bir kez daha gündem yarattı. Sınıf eğitimleri ve online eğitimlerin ayrı yönetilmesi konusu operatif anlamda çözüm gerektiren bir durum haline geldi. O dönem, kullanılan sistemlerin entegrasyonu gibi çözümlere gidilmiş olmakla beraber özellikle karma eğitim programları tasarımlarının ağırlık kazanması bu kez sorunu sadece eğitim yöneticileri açısından değil, öğrenen yani çalışanlar açısından da farklı sebeplerle önemli kıldı.

Çalışanların farklı farklı platformlardan kendilerine yönlendirilen eğitimlere erişmek zorunda kalmaları, gün sonunda almak zorunda oldukları eğitimlerini takip etmeleri konusunda zorluk yaratmaya başladı. Bu sorunun çözümü gibi düşünülen portal çalışmaları da sürdürülebilirlik açısından sınıfta kaldı. Alt yapıda yapılan geliştirmelerin portallere yansıtılması entegrasyon olsa bile engellere takılıp, beklentileri karşılayamadı.

Bugün ise gelinen noktada “Tek Noktadan Eğitim Yönetimi” konusunun kesinlikle ihtiyaç olma halini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Öncekilerden farklı olarak değişen dünya, Endüstri 4.0, dijitalleşme gibi kavramların öğrenmedeki yansımaları, aynı ihtiyacı bu kez günümüz gereksinimleriyle profesyonellerin gündemine yeniden taşımış oldu.

Enocta olarak ortaya koyduğumuz “Yeni Nesi Öğrenme Deneyimi” metedolojisi,  kurumsal eğitim faaliyetlerini sınıf eğitimi, online eğitim vb kavramlardan çıkarıp bütünleşik bir öğrenme yolculuğuna taşıyan bir metodolojidir.

       “Yeni Nesi Öğrenme Karakteri”

  • Yeni nesil öğrenme karakteri, çalışanın kendi bireysel performansı odağında, kendisi için planlanmış ya da kendisinin planladığı, sadece eğitimlerin olmadığı oldukça zenginleştirilmiş bir ortamı işaret etmektedir.

  • Görevler, ödevler, sosyal paylaşımlar, birbirinden öğrenme gibi kavramlar bu zenginleştirilmiş bütünleşik ortamın öne çıkan kavramlarıdır.

  • Bir diğer konu ise öğrenmede 70:20:10 kuralında teknoloji desteğinin sadece formal öğrenmenin yapılandırıldı “10” kısmında değil tamamında olması gerektiği bakış açısıdır.

  • Öğrenmede ağırlık taşıyan “birbirinden öğrenme” durumu günümüzde sosyal öğrenme yapılandırmasıyla formüle edilmektedir. Bu vesileyle kurumsal hafıza yaratılması da hedeflenen bir diğer konudur.

Tekrar “Tek Noktadan Eğitim Yönetimi” konusuna geri dönecek olursak…

Kurumların çalışanlara “Yeni Nesil Öğrenme Deneyimi” sunma gerekliliği, gün sonunda bu yolcuğun tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve raporlaması tarafında tek bir noktadan çalışılmasını zorunlu kıldı. Bu, kurgunun bütünleşik bir biçimde yapılmasını sağlamak gibi bir fayda sunarken aynı zamanda operasyonel maliyetleri de minimize etmesi açısından da oldukça önem taşıyor.

Öte yandan son kullanıcı yani çalışan deneyimi açısından da tüm bu gelişmeler ışığında, eğitim- gelişim faaliyetlerine tek noktadan erişilmesi, yapılması gerekenlerin bir süreç şekilde takip edebilmesi, kazanımların yine aynı ortamda paylaşılabilmesi, kaçınılmaz bir zorunluluk haline geldi.

Özetle;

  • Çalışma hayatında verimlilik hiç olmadığı kadar önemli, yapılan işler ise kompleks hale gelmiştir.
  • Eğitim profesyonellerinin Yeni Nesil Öğrenme metedolojisine uygun olarak hazırladıkları gelişim programları zenginleştirilmiş bir öğrenme yolculuğu olup, bütünleşik bir kurguyla hazırlanmalı ve sunulmalıdır.
  • Tüm bunlar en az operasyonla hayata geçmelidir.
  • Çalışanlar ise eğitim platformlarından eğitimlerini takip etmek yerine, gelişimleri için planlanmış programları bir yolculuk deneyimiyle almalıdırlar.

Tüm bunlar önümüzdeki dönem eğitim faaliyetlerinin tek bir noktadan planlanması, sunulması, yürütülmesi ve deneyimlenmesini hiç olmadığı kadar önemli ve kaçınılmaz kılacaktır.

2 comments On Tek Noktadan Eğitim Yönetimi

Comments are closed.

İletişimde kalın, yenilikleri kaçırmayın!

Enocta ürün ve hizmetleri hakkında yenilikleri kaçırmamak ve blog yazılarımızı takip etmek için hemen kayıt olmanız yeterli.