Y Kuşağı Ve Liderlik Boşluğu

Gen-Y-workforce

Doğru liderlik Y kuşağının en büyük problemi.

Y kuşağı olarak adlandırılan jenerasyon işgücünün en büyük kısmı olmaya başladıkça, onların isteklerine, hedeflerine ve bakış açılarına daha çok dikkat ediliyor. 2014’de sürdürülen Gigoam Araştırması – “Modern İş Gücü” raporlarında, bu jenerasyonun bir önceki jenerasyonlar arası iş yeri ve iş teknolojileri hakkındaki düşünce farklılıkları incelenmiş.

En belirgin bulgulardan birisi Y kuşağının diğer jenerasyonlara göre iletişim uygulamaları, yüz yüze buluşmalar ve işbirliği araçlarını kullanarak birbirine fikirsel olarak daha entegre olmaları.leading gen y

Y kuşağının yüzde 75’i şirketlerin toplumu geliştirmeye yardım etmek yerine kendi ajandalarına odaklandığına inanıyor.

The Pew Araştırma Merkezi 2030’a kadar, bir önceki jenerasyonun tamamen işlerini bırakacağını söylüyor. Bu kuşağın görevlerini ise Y kuşağı devralacak. Bu yüzden önümüzdeki birkaç yıl Y kuşağının çoğunluğu oluşturduğu işyerlerinin nasıl olacağı oldukça önemli, çünkü diğer jenerasyonlara nazaran çok daha dijital ve dünya ile iç içe yetişmiş bir jenerasyon bizi bekliyor. Haliyle davranışlarında büyük farklılıklar hakim. LinkedIn ve Deloitte tarafından yapılan araştırmaya göre Y kuşağının, birçok yönden 46-64 Kuşağından çok farklı olduğu sonucuna vardı. İşte bazı örnekler:

  • İşyerinde arkadaşlık Y kuşağı için daha önemli.

İş yerinde arkadaşlık Y jenerasyonunu mutlu (%59), motive (%50) ve üretici (%39) hale getiriyor. X kuşağına göre ise, iş yerinde arkadaşlığın performansları üzerinde hiçbir etkisi yok. Y kuşağının %60’ı, X kuşağının %40’ı iş arkadaşları ile sosyalleşmenin işyeri ortamını iyileştirdiğini söylüyor. Y kuşağının neredeyse 3’te biri işyeri arkadaşlıklarının gelecek kariyerlerine yardımcı olacağına inanıyor.

  • Y kuşağı kişisel sorunlarını iş arkadaşları ile paylaşmaya daha yatkın.

Y kuşağının %49’u, X kuşağının %31’i iş arkadaşlarıyla maaşlarını tartışma eğiliminde.

İşyerinde arkadaşlık ve açıklık konusundaki görüşlerine rağmen, Y kuşağının %68’i terfi için arkadaşlıklarını feda edebileceklerini belirtti. X kuşağının ise %62’si bunu yapmayacağını söyledi.

Bütün bu farklılıklara rağmen, araştırmaya katılanların %46’sı işyeri arkadaşlıklarının onları mutlu ettiğini söylüyor. Genç ve yaşlı çalışanlar arasındaki açık zıtlığa rağmen, bu sonuç işyeri ilişkilerinin önemini vurguluyor.

mill2

The Pew Araştırma Merkezi 2030’a kadar her gün 1946-1964 yılları arasında doğan kuşağın 10.000 kişinin 65 yaşına gireceğini tahmin ediyor.

Deloitte yaptığı araştırmada Y kuşağının işteki arzularının büyük bir kısmına ışık tuttu. İşte, en kritik bulgular şöyle:

  • Y kuşağının yüzde 75’i şirketlerin toplumu geliştirmeye yardım etmek yerine kendi ajandalarına odaklandığına inanıyor.

Bu iş sektörüne açık bir çağrı olmalı çünkü, Y kuşağı yeteneklerin birleştirilmesi gerektiğini düşünüyor. Araştırmacılar bunu etki boşluğu olarak görüyor: Y kuşağı şirketlerin yaptığı şeyin, onların yapmaları gereken şey olduğunu düşünmüyor.

  • Maalesef, Y kuşağının sadece %28’i şirketlerinin yeteneklerinin tamamını kullandığına inanıyor. Diğer tarafta ilgisizlik mevcut.
  • Y kuşağının 10’da 6’sı şu anki işlerini seçmelerinin nedeni olarak “belli bir hedefi olma”yı öne sürüyor.

Sosyal medya araçlarını çok yüksek oranda kullananların %77’si böyle düşünüyor. Bu oran daha az sosyal medya kullananlar arasında %46’ya düşüyor.

  • Y kuşağı liderlik konusunda oldukça farklı görüşlere sahip. Araştırmacılara göre bir liderlik boşluğu var: Y kuşağına göre bugünün liderleri kâra ve kişisel ödüllendirmeye odaklanırken, onların kuşağının liderleri insana odaklanıyor.

Liderliğin belli nitelikleri araştırıldığında bu liderlik boşluğu daha da öne çıkıyor. Y kuşağı, liderlerin görünür olması (%19), iyi bağlantılarının olması (%17), ve teknik anlamda becerikli olması (%17) gibi özelliklerine daha az ağırlık verirken, “doğru lider”i stratejist (%39) ilham verici (%37), cana yakın (%34) ve ileri görüşlü (%31) olarak tanımlıyor.

Yani daha çok Elon Musk.

Deloitte CEO’su Barry Salzberg araştırmayla ilgili şunları söylüyor:

Y kuşağının işten beklentileri 50, 20 hatta 10 yıl öncesine göre daha fazla. Dünya liderlerine işlerini yaparken bir amaçları olması konusunda çok güçlü sinyaller gönderiyor. 21.yüzyılda bu farklı ve daha etkili iş yürütme şekli liderliği yeniden tanımlamakla başlıyor.  

Ve, kaçınılmaz olarak, liderlik Y kuşağında yeniden, ve muhtemelen daha iyi bir şekilde, tanımlanacak. Liderlik boşluğunu kapatmak işlerin ve toplumun geleceği için mecburi. Doğru liderlik Y kuşağının en büyük problemi.

İletişimde kalın, yenilikleri kaçırmayın!

Enocta ürün ve hizmetleri hakkında yenilikleri kaçırmamak ve blog yazılarımızı takip etmek için hemen kayıt olmanız yeterli.